TOSHIBA TECRA A4

TOSHIBA TECRA A4
TOSHIBA TECRA A4
TOSHIBA TECRA A4
Liên hệ
CPU Intel Centrino Pntium M 1.73GHz
Ram DDR2 1GB
HDD SATA 40GB
Màn hình 15.4 inches wide