TOSHIBA PORTEGE R200

TOSHIBA PORTEGE R200
TOSHIBA PORTEGE R200
TOSHIBA PORTEGE R200
Liên hệ
intel (R)Pentium(R) M 1.3 GHz
Ram 1,25G
HDD 40G
Wifi mạnh
Pin 1h
Màn hình 15 inches Wide sáng đẹp long lanh