Toshiba Dynabook C9/212PDEW

Toshiba Dynabook C9/212PDEW
999.000₫
CPU Intel Celeron TM
RAM 512MB
HDD (ổ cứng) 20GB
Màn hình 12.0 vuông