SONY PCG-FR55/B

SONY PCG-FR55/B
SONY PCG-FR55/B
Liên hệ
CPU Intel AMD 1800
Ram 512
HDD 40G
Wifi mạnh
Màn hình 15 inches sáng đẹp long lanh
Windows XP