Pin Laptop SONY VGP-BPS2

Pin Laptop SONY VGP-BPS2
270.000₫
Loại : Li-ion
Công suất : 4400 mAh
Volt: 11.1 V
Kích thước: 206,55 x 49,40 x 19,50 mm
Màu sắc: Đen
Loại : Li-ion
Công suất : 4000mAh, 4400 mAh
Volt: 11.1 V 
Kích thước: 206,55 x 49,40 x 19,50 mm
Màu sắc: Đen

 

Tương thích với các dòng máy Sony sau:

 • VGN-C25G
 • VGN-C140G
 • VGN-FS520B
 • VGN-SZ70B
 • VGN-SZ70B / B
 • VGN-FS115S
 • VGN-FS20
 • VGN-FS215B
 • VGN-FS215E
 • VGN-FS215M
 • VGN-FS215S
 • VGN-FS215Z
 • VGN-FS22B
 • VGN-FS22VB
 • VGN-FS285B
 • VGN-FS285E
 • VGN-FS285H
 • VGN-FS285M
 • VGN-FS32B
 • VGN-FS52B
 • VGN-FS630 / W
 • VGN-FS740 / W
 • VGN-FS742 / W
 • VGN-FS745P / H
 • VGN-FS750P / W
 • VGN-FS775P / H
 • VGN-FS780 / W
 • VGN-FS790
 • VGN-FS92PS
 • VGN-FS92S
 • VGN-S16GP
 • VGN-S18GP
 • VGN-S1HP
 • VGN-S1XP
 • VGN-S46GP / B
 • VGN-S46GP / S
 • VGN-S4HP
 • VGN-S4M / S
 • VGN-S4VP / B
 • VGN-S4XP
 • VGN-S50B
 • VGN-S52B / S
 • VGN-S54B / S
 • VGN-S550P / S
 • VGN-S560P / B
 • VGN-S56GP / S
 • VGN-S570P / S
 • VGN-S580
 • VGN-S58GP / B
 • VGN-S90PS
 • VGN-S90PSY1
 • VGN-S90PSY2
 • VGN-S90PSY3
 • VGN-S90PSY4
 • VGN-S90PSY5
 • VGN-S90PSY6
 • VGN-S90S
 • VGN-S92PS / S
 • VGN-S94PS
 • VGN-S94S