Pin Laptop Sony VGP-BPS13

Pin Laptop Sony VGP-BPS13
520.000₫
Loại : Li-ion
Công suất : 4400 mAh
Volt: 11.1 V
Kích thước: 209,90 x 47,50 x 20,40 mm
Màu sắc: Đen
Loại : Li-ion
Công suất : 4000mAh, 4400 mAh
Volt: 11.1 V 
Kích thước: 209,90 x 47,50 x 20,40 mm
Màu sắc: Đen

 

Tương thích với các dòng máy Sony sau:

 • VAIO VGN-AW19
 • VAIO VGN-CS190
 • VAIO VGN-FW11
 • VAIO VGN-FW19
 • VAIO VGN-FW15T
 • VAIO VGN-SR39D
 • VAIO VGN-SR45H
 • VAIO VPC-Y11AFJ
 • VAIO VGN-AW11M / H
 • VAIO VGN-AW11S / B
 • VAIO VGN-AW11XU/Q
 • VAIO VGN-AW11Z/B
 • VAIO VGN-AW170C
 • VAIO VGN-AW19 / Q
 • VAIO VGN-AW21M / H
 • VAIO VGN-AW21S/B
 • VAIO VGN-AW21VY/Q
 • VAIO VGN-AW21XY / Q
 • VAIO VGN-AW21Z / B
 • VAIO VGN-AW230J / H
 • VAIO VGN-AW235J/B
 • VAIO VGN-AW270Y/Q
 • VAIO VGN-AW27GY/QE1
 • VAIO VGN-AW290JFQ
 • VAIO VGN-AW31M / H
 • VAIO VGN-AW31S/B
 • VAIO VGN-AW31XY/Q
 • VAIO VGN-CS16T / W
 • VAIO VGN-CS17H / Q
 • VAIO VGN-CS17H / W
 • VAIO VGN-CS19/P
 • VAIO VGN-CS19/Q
 • VAIO VGN-CS19 / R
 • VAIO VGN-CS19 / W
 • VAIO VGN-CS92JS
 • VAIO VGN-CS92XS
 • VAIO VGN-FW11M
 • VAIO VGN-FW11S
 • VAIO VGN-FW130EW
 • VAIO VGN-FW130NW
 • VAIO VGN-SR39D / J
 • VAIO VGN-SR39D/Q
 • VAIO VGN-SR39VN / S
 • VAIO VGN-SR39XN / S
 • VAIO VGN-SR3CW / B
 • VAIO VGN-SR3S1
 • VAIO VGN-SR41M/P
 • VAIO VGN-SR41M / S
 • VAIO VGN-SR41M / W
 • VAIO VGN-SR45H / B
 • VAIO VPC-Y11AGJ
 • VAIO VPC-Y11AHJ
 • VAIO VPC-Y11AVJ
 • VAIO VPC-Y11M1E / S
 • VAIO VPC-Y11S1E
 • VAIO VPC-Y11V9E / S
 • VAIO VPC-Y218EC / BI
 • VAIO VPC-Y218EC / G
 • VAIO VPC-Y218EC / L
 • VAIO VPC-Y218EC / P
 • VAIO VPC-Y218EC / R
 • VAIO VPC-Y21S1E / L
 • VAIO VPC-Y21S1E / P
 • VAIO VPC-Y21S1E / SI
 • VAIO VPC-YA15EC / B
 • VAIO VPC-YA15EC / R
 • VAIO VPC-YA15FG
 • VAIO VPC-YA16EC / B
 • VAIO VPC-YA16EC / R