PIN Laptop Samsung R418 R420 R428 R429 R430 R440 R453 R458

PIN Laptop Samsung R418 R420 R428 R429 R430 R440 R453 R458
270.000₫
Loại pin : Li-ion 6 cells
Điện áp : 11.1V
Công suất : 4400mAh
Màu: đen

Loại pin : Li-ion 6 cells

Điện áp :  11.1V

Công suất : 4400mAh

Màu: đen

Dòng máy tương thích :  

Laptop Samsung:

Samsung 300E Series
Samsung 300V Series
Samsung 305E Series
Samsung 305V Series
Samsung E152 Series
Samsung E251 Series
Samsung E3415 Series
Samsung E3420 Series
Samsung NB-RF510 Series
Samsung NB-RF710 Series
Samsung NP300E Series
Samsung NP-300E Series
Samsung NP300V Series
Samsung NP-300V Series
Samsung NP305E Series
Samsung NP305V Series
Samsung NP-305V Series
Samsung NP-E152E Series
Samsung NP-E152 Series
Samsung NP-E251E Series
Samsung NP-E251 Series
Samsung NP-E3415 Series
Samsung NP-E3420 Series
Samsung NP-P230 Series
Samsung NP-P428 Series
Samsung NP-P430 Series
Samsung NP-P530 Series
Samsung NP-P580 Series
Samsung NP-Q428 Series
Samsung NP-Q460 Series
Samsung NP-Q528 Series
Samsung NP-R425 Series
Samsung NP-R431 Series
Samsung NP-R525 Series
Samsung NP-R540 Series
Samsung NP-RC408 Series
Samsung NP-RC410 Series
Samsung NP-RC420 Series
Samsung NP-RC508 Series
Samsung NP-RC510 Series
Samsung NP-RC512 Series
Samsung NP-RC518 Series
Samsung NP-RC520 Series
Samsung NP-RC530 Series
Samsung NP-RC708 Series
Samsung NP-RC710 Series
Samsung NP-RC720 Series
Samsung NP-RC730 Series
Samsung NP-RF410 Series
Samsung NP-RF411 Series
Samsung NP-RF510 Series
Samsung NP-RF511 Series
Samsung NP-RF710 Series
Samsung NP-RF711 Series
Samsung NP-RF712 Series
Samsung NP-RV409 Series
Samsung NP-RV413 Series
Samsung NP-RV415 Series
Samsung NP-RV509 Series
Samsung NP-RV511 Series
Samsung NP-RV513 Series
Samsung NP-RV711 Series
Samsung NT300V Series
Samsung NT-300V Series
Samsung NT305E Series
Samsung NT305V Series
Samsung NT-305V Series
Samsung NT-E3415 Series
Samsung NT-E3420 Series
Samsung NT-P230 Series
Samsung NT-P428 Series
Samsung NT-P430 Series
Samsung NT-P530 Series
Samsung NT-P580 Series
Samsung NT-Q460 Series
Samsung NT-Q528 Series
Samsung NT-R425 Series
Samsung NT-R431 Series
Samsung NT-R525 Series
Samsung NT-R540 Series
Samsung NT-RC408 Series
Samsung NT-RC410 Series
Samsung NT-RC420 Series
Samsung NT-RC508 Series
Samsung NT-RC510 Series
Samsung NT-RC518 Series
Samsung NT-RC520 Series
Samsung NT-RC530 Series
Samsung NT-RC708 Series
Samsung NT-RC710 Series
Samsung NT-RC720 Series
Samsung NT-RC730 Series
Samsung NT-RF410 Series
Samsung NT-RF411 Series
Samsung NT-RF510 Series
Samsung NT-RF511 Series
Samsung NT-RF710 Series
Samsung NT-RF711 Series
Samsung NT-RF712 Series
Samsung NT-RV409 Series
Samsung NT-RV413 Series
Samsung NT-RV415 Series
Samsung NT-RV509 Series
Samsung NT-RV511 Series
Samsung NT-RV513 Series
Samsung NT-RV711 Series
Samsung P230 Series
Samsung P428 Series
Samsung P430 Series
Samsung P530 Series
Samsung P580 Series
Samsung Plus Series
Samsung Q320 Series
Samsung Q428 Series
Samsung Q430 Series
Samsung Q460 Series
Samsung Q528 Series
Samsung R425 Series
Samsung R431 Series
Samsung R525 Series
Samsung R540 Series
Samsung R580 Series
Samsung R780 Series
Samsung RC408 Series
Samsung RC410 Series
Samsung RC420 Series
Samsung RC508 Series
Samsung RC510 Series
Samsung RC512 Series
Samsung RC518 Series
Samsung RC520 Series
Samsung RC530 Series
Samsung RC708 Series
Samsung RC710 Series
Samsung RC720 Series
Samsung RC730 Series
Samsung RF410 Series
Samsung RF411 Series
Samsung RF510 Series
Samsung RF511 Series
Samsung RF710 Series
Samsung RF711 Series
Samsung RF712 Series
Samsung RV409 Series
Samsung RV413 Series
Samsung RV415 Series
Samsung RV509 Series
Samsung RV511 Series
Samsung RV513 Series
Samsung RV711 Series

Part Numbers

AA-PB9NC5B
AA-PB9NC6B
AA-PB9NC6W
AA-PB9NC6W/E
AA-PB9NS6B
AA-PB9NS6W
AA-PL9NC2B
AA-PL9NC6B
AA-PL9NC6W