PIN LAPTOP IBM R50 Serier, T40, T41 Serier (cam kết hàng xịn theo máy)

PIN LAPTOP IBM R50 Serier, T40, T41 Serier (cam kết hàng xịn theo máy)
250.000₫
- PIN Laptop 6 Cells, Li-ion, 10,8 V, 6,6 Ah
-Có số lượng nhiều cho anh em thợ
- Hotline: 0168.302.8339

- PIN Laptop 6 Cells, Li-ion, 10,8 V, 6,6 Ah 

-Có số lượng nhiều cho anh em thợ

- Hotline: 0168.302.8339 

Pin laptop IBM FRU 08k8198 cho các dòng máy:

 • ThinkPad R50-1829
 • ThinkPad R50-1830
 • ThinkPad R50 1831
 • ThinkPad R50 1832
 • ThinkPad R50 1833
 • ThinkPad R50 1836
 • ThinkPad R50 1840
 • ThinkPad R50 1841
 • ThinkPad R50 2883
 • ThinkPad R50 2887
 • ThinkPad R50 2888
 • ThinkPad R50 2889
 • ThinkPad R50 2894
 • ThinkPad R50 2895
 • ThinkPad R50 Series
 • ThinkPad R50E-1834
 • ThinkPad R50E-1842
 • ThinkPad R50e-1844
 • ThinkPad R50e-1845
 • ThinkPad R50e-1846
 • ThinkPad R50e-1847
 • ThinkPad R50e-1848
 • ThinkPad R50e-1849
 • ThinkPad R50e-1850
 • ThinkPad R50e-1858
 • ThinkPad R50e-1859
 • ThinkPad R50e-1860
 • ThinkPad R50e-1862
 • ThinkPad R50e-1863
 • ThinkPad R50e-1870
 • ThinkPad R50e 2670
 • ThinkPad R50E
 • ThinkPad R50p 1829
 • ThinkPad R50p 1830
 • ThinkPad R50p 1831
 • ThinkPad R50p 1832
 • ThinkPad R50p 1833
 • ThinkPad R50p 1840
 • ThinkPad R50p 1841
 • ThinkPad R50p 2883
 • ThinkPad R50p 2887
 • ThinkPad R50p 2888
 • ThinkPad R50p 2889
 • ThinkPad R50p 2894
 • ThinkPad R50p 2895
 • ThinkPad R50P
 • ThinkPad R50p1836
 • ThinkPad R51 1829
 • ThinkPad R51-1830
 • ThinkPad R51-1831
 • ThinkPad R51 1832
 • ThinkPad R51 1833
 • ThinkPad R51-1836
 • ThinkPad R51 1840
 • ThinkPad R51 1841
 • ThinkPad R51-2883
 • ThinkPad R51-2887
 • ThinkPad R51-2888
 • ThinkPad R51-2889
 • ThinkPad R51 2894
 • ThinkPad R51 2895
 • ThinkPad R51 Series
 • ThinkPad R51e-1834
 • ThinkPad R51e-1842
 • ThinkPad R51e 1843
 • ThinkPad R51e 1844
 • ThinkPad R51e-1845
 • ThinkPad R51e-1846
 • ThinkPad R51e-1847
 • ThinkPad R51e-1848
 • ThinkPad R51e-1849
 • ThinkPad R51e-1850
 • ThinkPad R51e-1858
 • ThinkPad R51e-1859
 • ThinkPad R51e-1860
 • ThinkPad R51e-1861
 • ThinkPad R51e-1862
 • ThinkPad R51e-1863
 • ThinkPad R51e-1870
 • ThinkPad R52 1843
 • ThinkPad R52 1844
 • ThinkPad R52 1845
 • ThinkPad R52-1846
 • ThinkPad R52-1847
 • ThinkPad R52-1848
 • ThinkPad R52-1849
 • ThinkPad R52 1850
 • ThinkPad R52 1854
 • ThinkPad R52-1858
 • ThinkPad R52-1859
 • ThinkPad R52-1860
 • ThinkPad R52-1861
 • ThinkPad R52 1862
 • ThinkPad R52 1863
 • ThinkPad R52 1870
 • ThinkPad R52 Series
 • ThinkPad T40-2373
 • ThinkPad T40-2374
 • ThinkPad T40 2375
 • ThinkPad T40 2376
 • ThinkPad T40 2378
 • ThinkPad T40 2379
 • ThinkPad T40 2668
 • ThinkPad T40 2669
 • ThinkPad T40 2678
 • ThinkPad T40 2679
 • ThinkPad T40 2686
 • ThinkPad T40 2687
 • ThinkPad T40 Series
 • ThinkPad T40p 2373
 • ThinkPad T40p 2374
 • ThinkPad T40p 2375
 • ThinkPad T40p 2376
 • ThinkPad T40p 2378
 • ThinkPad T40p 2379
 • ThinkPad T40p 2668
 • ThinkPad T40p 2669
 • ThinkPad T40p 2678
 • ThinkPad T40p 2679
 • ThinkPad T40p 2686
 • ThinkPad T40p 2687
 • ThinkPad T40P
 • ThinkPad T41 2373
 • ThinkPad T41 2374
 • ThinkPad T41 2375
 • ThinkPad T41 2376
 • ThinkPad T41 2378
 • ThinkPad T41 2379
 • ThinkPad T41 2668
 • ThinkPad T41 2669
 • ThinkPad T41 2678
 • ThinkPad T41 2679
 • ThinkPad T41 2686
 • ThinkPad T41 2687
 • ThinkPad T41 Series
 • ThinkPad T41p 2373
 • ThinkPad T41p 2374
 • ThinkPad T41p 2375
 • ThinkPad T41p 2376
 • ThinkPad T41p 2378
 • ThinkPad T41p 2379
 • ThinkPad T41p 2668
 • ThinkPad T41p 2669
 • ThinkPad T41p 2678
 • ThinkPad T41p 2679
 • ThinkPad T41p 2686
 • ThinkPad T41p 2687
 • ThinkPad T41P
 • ThinkPad T42 2373
 • ThinkPad T42 2374
 • ThinkPad T42 2375
 • ThinkPad T42 2376
 • ThinkPad T42 2378
 • ThinkPad T42 2379
 • ThinkPad T42 2668
 • ThinkPad T42 2669
 • ThinkPad T42 2678
 • ThinkPad T42 2679
 • ThinkPad T42 2686
 • ThinkPad T42 2687
 • ThinkPad T42
 • ThinkPad T42 Series
 • ThinkPad T42p 2373
 • ThinkPad T42p 2374
 • ThinkPad T42p 2375
 • ThinkPad T42p 2376
 • ThinkPad T42p 2378
 • ThinkPad T42p 2379
 • ThinkPad T42p 2668
 • ThinkPad T42p 2669
 • ThinkPad T42p 2678
 • ThinkPad T42p 2679
 • ThinkPad T42p 2686
 • ThinkPad T42p 2687
 • ThinkPad T42P
 • ThinkPad T43 1871
 • ThinkPad T43-1876
 • ThinkPad T43 2668
 • ThinkPad T43 Series
 • ThinkPad T43P-2668
 • ThinkPad T43P