PIN LAPTOP HP DV6 Series, DV2 Series (cam kết hàng xịn theo máy)

PIN LAPTOP HP DV6 Series, DV2 Series  (cam kết hàng xịn theo máy)
250.000₫
- PIN Laptop 6 Cells, 10.8 V, 45,5 Wh cho các dòng máy HP Pavilion DV2 Series, DV6 Series....
-Có số lượng nhiều cho anh em thợ
- Hotline: 0168.302.8339

- PIN Laptop 6 Cells, 10.8 V, 45,5 Wh cho các dòng máy HP Pavilion  DV2 Series, DV6 Series....

Pin laptop HP HSTNN-IB46 cho các dòng máy HP sau:

Pavilion Dx6700 Cto, Pavilion Dv6980el, Pavilion Dv6970ej, Pavilion Dv6940se, Pavilion Dv6915tx, Pavilion Dv6855ea, Pavilion Dv6840ez, Pavilion Dv6837tx, Pavilion Dv6830el, Pavilion Dv6830ei, Pavilion Dv6830eb, Pavilion Dv6826eo, Pavilion Dv6806ef, Pavilion Dv6799et, Pavilion Dv6789ej, Pavilion Dv6780el, Pavilion Dv6778tx, Pavilion Dv6700ef, Pavilion Dv6680ev, Pavilion Dv6640us, Pavilion Dv6640eo, Pavilion Dv6635et, Pavilion Dv6635es, Pavilion Dv6627el, Pavilion Dv6626ef, Pavilion Dv6625ez, Pavilion Dv6620ev, Pavilion Dv6620en, Pavilion Dv6611ez, Pavilion Dv6605us, Pavilion Dv6605ed, Pavilion Dv6501au, Pavilion Dv6460ed, Pavilion Dv6436nr, Pavilion Dv6415us, Pavilion Dv6258se, Pavilion Dv6225eu, Pavilion Dv6188ea, Pavilion Dv6166ea, Pavilion Dv6146tx, Pavilion Dv6135ea, Pavilion Dv6120la, Pavilion Dv6118tx, Pavilion Dv6102tx, Pavilion Dv6005ea, Pavilion Dv2850ei, Pavilion Dv2821tx, Pavilion Dv2701tu, Pavilion Dv2700tw Cto, Pavilion Dv2640es, Pavilion Dv2622ca, Pavilion Dv2607tu, Pavilion Dv2604tu, Pavilion Dv2500tw, Pavilion Dv2415es, Pavilion Dv2403au, Pavilion Dv2222ea, Pavilion Dv2221tx, Pavilion Dv2215tx, Pavilion Dv2202tx, Pavilion Dv2054ea, Pavilion Dv2018tx, Pavilion Dv2007tu, Pavilion Dv2004ea, Pavilion Dv2000z, Pavilion Dv2000t, G7030er.

-Có số lượng nhiều cho anh em thợ

- Hotline: 0168.302.8339