PIN Laptop ASUS K53

PIN Laptop ASUS K53
270.000₫
Loại pin : Li-ion 6 cells
Điện áp : 11.1V
Công suất : 4400mAh
Màu: đen
Thời lượng trung bình sử dụng: 2,5h

Loại pin : Li-ion 6 cells

Điện áp :  11.1V

Công suất : 4400mAh

Màu: đen

Thời lượng trung bình sử dụng: 2,5h

Dòng máy tương thích :  

Laptop Asus Series:

ASUS A43 Series
ASUS A53 Series
ASUS A54 Series
ASUS A83 Series
ASUS K43 Series
ASUS K53 Series
ASUS K54 Series
ASUS K84 Series
ASUS P43 Series
ASUS P53 Series
ASUS X43 Series
ASUS X44 Series
ASUS X53 Series
ASUS X54 Series
ASUS X84 Series 

Asus Part NumbersA31-K53, A32-K53, A41-K53, A42-K53