Pin Laptop Acer Aspire 4710

Pin Laptop Acer Aspire 4710
270.000₫
Pin Laptop Acer Aspire 4710
Loại pin : Li-ion
Battery Cells : 6 cell
Tham số :
- Điện áp : 11.1V
- Công suất : 4400mAh
- Kích thước : 208.20 x 44.94 x 19.90 mm

Loại pin : Li-ion
Battery Cells : 6 cell
Tham số : 
  - Điện áp : 11.1V
  - Công suất : 4400mAh 
  - Kích thước : 208.20 x 44.94 x 19.90 mm
Màu : Đen
Trọng lượng : 453.6 g
Part numbers  : AS09A31, AS09A41, AS09A36, AS09A78, AS09A56, AS09A90, AS07A31, AS07A3, AS07A41, AS07A42, AS07A51, AS07A52, AS07A71, AS07A72, AS07A75, AS09A61, AS09A71, AS09A51, AS09A7, AS09A73, AS09A75, MS2219, MS2220, AS-2007A, AS2007A, MS2274, Z01, Z03

 

Thay thế cho tất cả các model máy tính xách tay ACER dưới đây:

Aspire 2430

Aspire 2930

Aspire 2930G

Aspire 2930Z

Aspire 4220

Aspire 4230

Aspire 4235

Aspire 4240

Aspire 4310

Aspire 4315

Aspire 4320

Aspire 4330

Aspire 4332

Aspire 4336

Aspire 4520

Aspire 4520G

Aspire 4530

Aspire 4530Z

Aspire 4535

Aspire 4535G

Aspire 4540

Aspire 4710

Aspire 4710G

Aspire 4710Z

Aspire 4715Z

Aspire 4720

Aspire 4720G

Aspire 4720Z

Aspire 4720ZG

Aspire 4730

Aspire 4730Z

Aspire 4730ZG

Aspire 4732

Aspire 4732Z

Aspire 4735

Aspire 4736

Aspire 4736G

Aspire 4736Z

Aspire 4736ZG

Aspire 4740

Aspire 4740G

Aspire 4920

Aspire 4920G

Aspire 4925G

Aspire 4930

Aspire 4930G

Aspire 4930ZG

Aspire 4935

Aspire 4935G

Aspire 4937

Aspire 4937G

Aspire 5236

Aspire 5241

Aspire 5332

Aspire 5334

Aspire 5335

Aspire 5335Z

Aspire 5338

Aspire 5516

Aspire 5517

Aspire 5532

Aspire 5532Z

Aspire 5536

Aspire 5536G

Aspire 5541

Aspire 5541G

Aspire 5542

Aspire 5542G

Aspire 5732

Aspire 5732Z

Aspire 5732ZG

Aspire 5734Z

Aspire 5735

Aspire 5735Z

Aspire 5737Z

Aspire 5738

Aspire 5738-2

Aspire 5738DG

Aspire 5738DZG

Aspire 5738G

Aspire 5738PZG

Aspire 5738Z

Aspire 5738Z

Aspire 5740

Aspire 5740DG

Aspire 5740G

Aspire 7315

Aspire 7715

Aspire 7715G

Aspire 7715Z

Aspire 7715ZG

Aspire AS5740

EMACHINE  D525

EMACHINE  D625

EMACHINE  D725

EMACHINE  E430

EMACHINE  E525

EMACHINE  E527

EMACHINE  E625

EMACHINE  E627

EMACHINE  E630

EMACHINE  E725

EMACHINE  E727

EMACHINE  EG525

EMACHINE  EG625

EMACHINE  EG725

EMACHINE  eME430

EMACHINE  eME527

EMACHINE  eME630

EMACHINE  EM630

EMACHINE  G430

EMACHINE  G525

EMACHINE  G625

EMACHINE  G627

EMACHINE  G630

EMACHINE  G630G

EMACHINE  G725

TỎI CÔ ĐƠN | TỎI LÝ SƠN SẠCH

Tỏi cô đơn VIAICOM
- 80%
160.000₫ 790.000₫
Tỏi Lý Sơn (loại 1)
- 52%
70.000₫ 146.000₫
Tỏi cô đơn Lý Sơn (loại 1)
- 33%
999.000₫ 1.500.000₫