Máy tính để bàn HP Pavilion 550-034L-M1R70AA

Máy tính để bàn HP Pavilion 550-034L-M1R70AA
8.190.000₫