LENOVO THINKPAD X201 Core i5 8G

LENOVO THINKPAD X201 Core i5 8G
LENOVO THINKPAD X201 Core i5 8G
LENOVO THINKPAD X201 Core i5 8G
Liên hệ
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm X201i58G