LENOVO THINKPAD X201 Core i5 4G

LENOVO THINKPAD X201 Core i5 4G
LENOVO THINKPAD X201 Core i5 4G
LENOVO THINKPAD X201 Core i5 4G
Liên hệ
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm X201i54G