Lenovo ThinkPad T61p

Lenovo ThinkPad T61p
Lenovo ThinkPad T61p
Liên hệ
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm