Laptop HP Presario V5000

Laptop HP Presario V5000
Laptop HP Presario V5000
Liên hệ
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm V5000-CM430-1.73-1G-80