Laptop HP Presario V2000 - AMD-20G

Laptop HP Presario V2000 - AMD-20G
Laptop HP Presario V2000 - AMD-20G
Laptop HP Presario V2000 - AMD-20G
Laptop HP Presario V2000 - AMD-20G
Laptop HP Presario V2000 - AMD-20G
Liên hệ
CPU AMD Sempron (tm) Proxessor , MMX, 3DNow
Ram 512MB
HDD 20GB
màn hình 14.1" wide