Laptop HP Presario R3000

Laptop HP Presario R3000
Laptop HP Presario R3000
Liên hệ
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm R3000-P4-3.0(2CPU)-1G-80G