Laptop HP Presario R3000

Laptop HP Presario R3000
Laptop HP Presario R3000
Liên hệ
CPU Intel Pentium 4 3.0GHz (x2CPUs)
Ram 1GB
HDD 80GB
màn hình 15.4" wide