Laptop HP dv5000

Laptop HP dv5000
Laptop HP dv5000
Laptop HP dv5000
Laptop HP dv5000
Liên hệ
CPU AMD Turion 64 Mobile Technology ML-34, MMX, 3DNow 1700+
Ram 512MB
HDD 60GB
màn hình 15.4" wide