LAPTOP HP 6530b Core 2 Duo

LAPTOP HP 6530b Core 2 Duo
LAPTOP HP 6530b Core 2 Duo
Liên hệ
CPU Intel Core (TM) 2 Duo T5670/1.8GHz x2(CPUs) bus sử lý 1066Mhz, 3MB cache
Ram DDRII 2GB
HDD SATA 80GB với công nghệ chống sock 3 chiều

VGA : Mobile Intel 4 Series Express Chips