Laptop Dell Inspiron 300m

Laptop Dell Inspiron 300m
Liên hệ
CPU Intel Centrino Pentium(R) M 1.2 Ghz
Ram 376 Mb
HDD 20Gb
Wifi cực mạnh
Màn hình 12inches sáng đẹp long lanh