IBM Thinkpad R52

IBM Thinkpad R52
Liên hệ
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm