HP Pavilion zv5000

HP Pavilion zv5000
Liên hệ
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm zv5000-AMD-512-20