HP EliteBook 6930p Core 2 Duo

HP EliteBook 6930p Core 2 Duo
HP EliteBook 6930p Core 2 Duo
HP EliteBook 6930p Core 2 Duo
HP EliteBook 6930p Core 2 Duo
Liên hệ
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm 6930p-P8600-2G-160G