HP Compaq nc6230

HP Compaq nc6230
Liên hệ
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm nc6230-PM1.6-512-60