FUJITSU LifeBook S8390 Core 2 Duo

FUJITSU LifeBook S8390 Core 2 Duo
FUJITSU LifeBook S8390 Core 2 Duo
FUJITSU LifeBook S8390 Core 2 Duo
FUJITSU LifeBook S8390 Core 2 Duo
FUJITSU LifeBook S8390 Core 2 Duo
Liên hệ
CPU Intel Core 2 Duo P8700 2.53Ghz(x2CPUs)
Ram DDR3 2GB
HDD SATA 80GB
Wifi mạnh
Màn hình 13.3 wide sáng đẹp long lanh