FUJITSU LifeBook S8245 Core 2 Duo (T5500)

FUJITSU LifeBook S8245 Core 2 Duo (T5500)
FUJITSU LifeBook S8245 Core 2 Duo (T5500)
FUJITSU LifeBook S8245 Core 2 Duo (T5500)
Liên hệ
CPU Intel Core 2 Duo T5500, 1.66GHz x 2(CPUs)
Ram DDRII 1 GB
HDD SATA 80GB
Wifi mạnh
Bo mạch 945, chạy rất mát)
Màn hình 13 sáng đẹp long lanh
Windows 7, Vista và XP