FUJITSU LifeBook FMV-S8350

FUJITSU LifeBook FMV-S8350
FUJITSU LifeBook FMV-S8350
Liên hệ
CPU Intel Core 2 Duo T7250, 2.0GHz x 2(CPUs)
Ram DDRII 1 GB
HDD SATA 80GB
Wifi mạnh
Bo mạch 965, chạy rất mát)
Màn hình 13 wide sáng đẹp long lanh