FUJITSU FMV-E8260

FUJITSU FMV-E8260
FUJITSU FMV-E8260
FUJITSU FMV-E8260
Liên hệ
CPU intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz (2CPUs), 2MB L2 cache
VGA : Mobile Intel 965 Series Express Chipset Family
Ram: DDR2 1GB
HDD: SATA 160GB
Màn hình 15.4 inches Wide