FUJITSU FMV-E8250

FUJITSU FMV-E8250
FUJITSU FMV-E8250
FUJITSU FMV-E8250
Liên hệ
CPU intel Core 2 Duo T7250 2.0GHz (2CPUs), 2MB L2 cache
VGA : Mobile Intel 965 Series Express Chipset Family
Ram: DDR2 2GB
HDD: SATA 80GB
Màn hình 15.4 inches Wide