FUJITSU FMV-E8230

FUJITSU FMV-E8230
FUJITSU FMV-E8230
FUJITSU FMV-E8230
Liên hệ
CPU intel Core 2 Duo T7200 2.0GHz (2CPUs), 4MB L2 cache
VGA : Mobile Intel 945 Series Express Chipset Family
Ram: DDR2 1GB
HDD: SATA 160GB
Màn hình 15.4 inches Wide