FUJITSU FMV-A6230 Core 2 Duo

FUJITSU FMV-A6230 Core 2 Duo
Liên hệ
CPU Intel Core 2 Duo T7200, 2.0GHz x 2(CPUs)
Ram DDRII 1 GB
HDD SATA 160GB
Wifi mạnh
Bo mạch 945, chạy rất mát
Màn hình 15.4 wide sáng đẹp long lanh