FUJITSU C8250

FUJITSU C8250
FUJITSU C8250
Liên hệ
CPU Intel Centrino Pentium(R) M 1.73Ghz
chạy rất mát
Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family
(card đồ hoạ onboard intel chạy rất khoẻ và bền)