FUJITSU A8270 CORE 2 (sản xuất tại Nhật)

FUJITSU A8270 CORE 2 (sản xuất tại Nhật)
FUJITSU A8270 CORE 2 (sản xuất tại Nhật)
FUJITSU A8270 CORE 2 (sản xuất tại Nhật)
FUJITSU A8270 CORE 2 (sản xuất tại Nhật)
FUJITSU A8270 CORE 2 (sản xuất tại Nhật)
Liên hệ
CPU Intel Core 2 Duo T7250 - 2.0 x 2(CPUs)
Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
(card đồ hoạ onboard intel chạy rất khoẻ và bền)