FUJITSU A8270 CORE 2

FUJITSU A8270 CORE 2
FUJITSU A8270 CORE 2
FUJITSU A8270 CORE 2
FUJITSU A8270 CORE 2
FUJITSU A8270 CORE 2
Liên hệ
CPU Intel Core 2 Duo P8400 - 2.26Ghz x 2(CPUs)
Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
(card đồ hoạ onboard intel chạy rất khoẻ và bền)