FUJITSU A8255 CORE 2 (sản xuất tại Nhật)

FUJITSU A8255 CORE 2 (sản xuất tại Nhật)
FUJITSU A8255 CORE 2 (sản xuất tại Nhật)
Liên hệ
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm T7250-1G-160GB