Điều hòa 1 chiều inverter Gas 32 17.700 Btu DaiKin / Dàn nóng : RKC50NVMV / Dàn Lạnh : FTKC50NVMV

Điều hòa 1 chiều inverter Gas 32 17.700 Btu DaiKin / Dàn nóng : RKC50NVMV / Dàn Lạnh : FTKC50NVMV
19.000.000₫