DELL D830 Core 2 Duo

DELL D830 Core 2 Duo
DELL D830 Core 2 Duo
Liên hệ
· CPU Intel ® Core(TM) 2 CPU T7700 @ 2.4GHz
Card đồ họa NVIDIA Quadro NVS 140M
DDR2 2GB
· HDD: SATA 80GB