DDRAM II 256MB CHO LAPTOP

DDRAM II 256MB CHO LAPTOP
5.000₫
RAM BÓC MÁY BUS 533 VÀ 667
( Có số lượng nhiều cho anh em thợ)
Liên hệ: 0168.302.8339 - 0983.179.122 - 0904.441.012