DDRAM I 512MB Kingston, Kingmax, Buffalo... CHO LAPTOP

DDRAM I 512MB Kingston, Kingmax, Buffalo... CHO LAPTOP
50.000₫
RAM XỊN THEO MÁY BUS 266(PC 2100) VÀ 333(PC2700)
( Có số lượng nhiều cho anh em thợ)
Liên hệ: 0168.302.8339 - 0983.179.122 - 0904.441.012