DDRAM I 256MB CHO LAPTOP

DDRAM I 256MB CHO LAPTOP
5.000₫
RAM BÓC MÁY. BUS 266 VÀ 333
( Có số lượng nhiều cho anh em thợ)
Liên hệ: 0168.302.8339 - 0983.179.122 - 0904.441.012